Logga in

Halloween kostymer

Halloween kostymer

Maskerad

Maskerad

Masker och utklädnader användes förr i tiden som skydd mot onda makter - en hemsk mask kunde även ge dess användare en fördel i strid då motståndaren kunde tveka och känna fruktan inför att strida med en maskerad person.

Även inom dansen så använde man sig av masker (maskerad) för att ge dansen ett element av mystik.

På rommartiden hängdes fula masker upp i träden för att skydda ägarens hus mot onda andar. Döda människor har i flera kulturer försetts med ansiktsmask för att på sin väg till dödsriket både som skydd och ett tecken på status. Tex egyptens faraoer.

Maskeringen kunde också ge en känsla av identitetsbyte. Bäraren vågade göra opassande handlingar och halvt förbjudna saker utan att till fullo behöva ta ansvar vilket ledde till en mängd maskeradfester där många tävlade om att vara anonyma och undgå att någon kunde lista ut vem som dålde sig bakom maskeradkläderna. I det medeltida Venedig hände det att fattiga och rika tillfälligt bytte kläder och imiterade varandras beteenden på maskerad.Maskerad


Maskerad för överklassen

Maskerad Som överklassnöje spreds maskeraderna via Frankrike till Norden. Hovfesterna byggdes ut under drottning Kristinas tid. Hennes påkostade maskerader blev snabbt omtalade. Den skumma belysningen som bestod av vax- och talgljus gav stora möjligheter för de adliga ungdomarna att ha relationer med varandra på ett sätt som annars inte var varken tillåtet eller möjligt. Under Gustav III:s epok infördes dominomaskeraderna på slottet. Herrarna hade svarta masker som dolde deras identitet, den svarta fotsida sidenkappan kunde skapa spännande situationer på dansgolvet och i mer undanskymda skrymslen.


Sedlighetens väktare var förstås inte nöja, så både riksrådet och kyrkan hade åsikter angående dessa maskeradfester som ofta resulterade i sexuella relationer och möten.


Under 1600 - 1700-talets Europa var masken en förhållandevis vanlig accessoar för modemedvetna, som följde det franska och italienska modet. I Sverige huvudsakligen till fest, men i vissa medelhavsländer även till vardags. Likt nutidens moderiktiga solglasögon var mode-maskernas syfte att utstråla spänning, anonymitet och en moderiktig attraktion. Under maskmodets glansdagar bars klassiska mask-modeller som exempelvis "Larva", "Bauta" och "La Moretta". Modellerna var avsedda för olika bärare där t ex "La Moretta" bars av unga ogifta kvinnor och "Larva" bars av män och i viss mån även gifta kvinnor.


Det traditionella maskmakar-yrket hade sitt centrum i Venedig, men yrket fick inget riktigt fäste i Sverige. Men, i skånska Höganäs finns Sveriges enda klassiska maskmakeri, Ateljé von Werder, öppet för allmänheten att betrakta klassiska modeller och maskmakaren Gunilla von Werder i arbete.


Mode-maskmakeriet var i början en manligt yrke, men vartefter modet och efterfrågan växte så släpptes kvinnor in. Yrket jämställdes med perukmakare och kan beskrivas som en blandning av konsthantverkare och modist.